Mitarbeitende Tagesbetreuung

Mitarbeitende Tagesbetreuung

Sandra Langhart
Standortleitung Hort Steinbrunnen
sandra.langhart@schule-schwerzenbach.ch
044 806 12 85

Mitarbeitende Tagesbetreuung

Andrea Nink
Erzieherin Steinbrunnen
andrea.nink@schule-schwerzenbach.ch
044 806 12 85

Mitarbeitende Tagesbetreuung

Stefanie Dobslaff
Gruppenleitung Hort Hegger
Gruppenleitung Hort Steinbrunnen
stefanie.dobslaff@schule-schwerzenbach.ch
044 806 12 87
044 806 12 85

Mitarbeitende Tagesbetreuung

Christina Borgia
Gruppenleitung Hort Familienzentrum
Leitung Ferienhort
christina.borgia@schule-schwerzenbach.ch
044 806 12 89

Mitarbeitende Tagesbetreuung

Anita Quattrini
Gruppenleitung Kita
anita.quattrini@schule-schwerzenbach.ch
044 806 12 89

Mitarbeitende Tagesbetreuung

Heike Florenz
Gruppenleitung Kita
heike.florenz@schule-schwerzenbach.ch
044 806 12 89

Mitarbeitende Tagesbetreuung

Martina Hollenstein
Erzieherin Kita
martina.hollenstein@schule-schwerzenbach.ch
044 806 12 89

Mitarbeitende Tagesbetreuung

Verena Barmettler
Erzieherin Kita
verena.barmettler@schule-schwerzenbach.ch
044 806 12 89